(Xây dựng) – Về Hà Tĩnh, về với câu hò điệu ví xao động lòng người, về với tiếng hát buông lơi đậm đà ân nghĩa… trong không khí náo nức đón Xuân sang – những cảm xúc đầu tiên của năm mới vừa nhắc nhớ bản sắc văn hóa dân tộc vừa khởi tạo trong lòng người những hạt mầm mới của sức sáng tạo, sự cống hiến cho đất nước càng ngày càng xuân. Thay cho cánh thư xuân, Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung (BMC Việt Trung) gửi đến độc giả Báo điện tử Xây dựng lời mời ân tình về Hà Tĩnh mến thương!

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích