Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Đan Phượng: có chiếm đoạt hồ sơ của dân?

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Đan Phượng: có chiếm đoạt hồ sơ của dân?

Trần Lan – Minh Thủy –  Thứ ba, 12/10/2021 15:37 (GMT+7)

Người dân thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội “tố” Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan Phượng “có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hồ sơ, tài liệu và giải quyết trả kết quả xin cấp trích lục hồ sơ thửa đất”.

Ông Tạ Đình Tôn, có địa chỉ tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội gửi đơn Kiến nghị và tha thiết nhờ Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam “Xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hồ sơ, tài liệu và giải quyết trả kết quả xin cấp trích lục hồ sơ thửa đất” của gia đình ông chậm muộn tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội- chi nhánh huyện Đan Phượng.

Qua nội dung đơn, ông Tạ Đình Tôn nêu rõ: Ngày 26/07/2019 ông có nộp hồ sơ xin trích lục hồ sơ thửa đất số 298B, tờ bản đồ số 01, diện tích 240.0 m2, tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội do bà Trương Thị Đĩnh (là vợ ông Tạ Đình Tôn nay đã mất) là chủ sở hữu, với mục đích để làm thủ tục khai nhận thừa kế.

Hồ sơ của ông được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đan Phượng Tiếp nhận và hẹn trả kết quả vào ngày mùng 08/08/2019.

tm-img-alt

Mặc dù đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số vào sổ 47/GCN/RĐ do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 14/09/1988. Thế nhưng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan phượng, đã không thực hiện trả kết quả đúng thời gian quy định, như Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đã ghi hẹn.

Mãi tới ngày 19/08/2019, đại diện cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan Phượng là anh Nguyễn Văn Nghĩa, mới tiến hành đo đạc kiểm tra hiện trạng thửa đất và lập biên bản kiểm tra xác minh. Nhưng sau đó vẫn không trả kết quả giải quyết cho ông và gia đình.

Nhận thấy Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan Phượng đang không thực hiện đúng quy định, về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của gia đình mình.

Tháng 11/2019, ông đã nhiều lần gửi đơn Kiến nghị lên: Bí thư Huyện ủy huyện Đan Phượng; Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan Phượng có biện pháp chỉ đạo, giám sát để Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Đan Phượng sớm trả kết quả cho ông và gia đình theo đúng quy định.

Thế nhưng, thay vì nhận được kết quả Chỉ đạo, giải quyết và trả lời kiến nghị người dân từ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan phượng và Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan phượng, thì anh Nguyễn Văn Nghĩa – đại diện cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng lại đến nhà đề nghị ông Tạ Đình Tôn rút đơn Kiến nghị, để anh tiếp tục giải quyết cấp trích lục hồ sơ thửa đất của gia đình ông.

Anh Nghĩa có giao cho gia đình ông Tôn thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết số 3645/TB-CNHĐP ghi ngày 21/8/2019. Đồng thời, anh nghĩa đề nghị gia đình ông Tạ Đình Tôn giao cho anh bản chính giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Chi nhánh văn phòng đất đai Hà Nội- chi nhánh huyện Đan Phượng ngày 26/07/2019 cho gia đình ông.

Gia đình ông Tôn đã tin tưởng anh Nghĩa là cán bộ đại diện Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Đan Phượng, nên đã giao cho anh Nghĩa bản chính giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Đồng thời ông có đơn xin rút lại kiến nghị về việc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh Đan Phượng chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính như anh Nghĩa yêu cầu.

tm-img-alt

Tiếp sau đó, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng có mời ông đến trụ sở UBND huyện Đan Phượng và gửi cho ông một Thư xin lỗi “về việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn” của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng. Tuy nhiên Thư lại không ghi ngày tháng và ghi năm 2019 do ông Nguyễn Minh Tuân –  Phó giám đốc ký. Đồng thời có giao kèm cho ông thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết số 6000/TB- CNHĐP với nội dung:

Ngày 26/7/2019, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đan Phượng tiếp nhận của ông tạ đình Tôn (là chồng của bà Trương Thị Đĩnh- đã chết) hồ sơ đề nghị trích lục thửa đất số 298B, tờ bản đồ số 01, diện tích 240.0 m2  thuộc phố Phùng Hưng, thị trấn Phùng tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số vào sổ 47/GCN/RĐ do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 14/9/1988 đứng tên là bà Trương Thị Đĩnh.

Sau khi kiểm tra hiện trạng thửa đất chưa đủ điều kiện trích lục thửa đất do:”Có sự sai lệch vị trí giữa bản đồ, hồ sơ địa chính,  Giấy chứng nhận  QSD ruộng đất so với hiện trạng thực tế”.

Đề nghị ông liên hệ UBND thị trấn Phùng xem xét quá trình quản lý, sử dụng đất làm cơ sở đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xét cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định”.

 Sau khi giao cho gia đình ông thông báo nêu trên, anh Nguyễn văn Nghĩa đại diện cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan phượng giải thích cho anh Hải – là cháu ông Tạ Đình Tôn rằng: “Gia đình ông không phải làm việc với UBND thị trấn, mà anh Nghĩa sẽ chủ động làm việc với UBND thị trấn Phùng và cung cấp kết quả giải quyết cho gia đình ông”.

Đến tháng 2/2020, anh Nghĩa có giao cho gia đình ông Báo cáo số 08/BC- UBND của UBND Thị trấn Phùng về việc: “Báo cáo nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của bà Trương thị Đĩnh cùng ông Tạ Đình Tôn địa chỉ phố Phùng Hưng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội” với nội dung:

Thực hiện công văn số 6.000/TB-CNHĐP ngày 27/12/2019 của VPĐK đất đai chi nhánh huyện Đan Phượng về quá trình quản lý, sử dụng đất làm cơ sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét cấp lại GCN QSD đất theo quy định.

UBND thị trấn Phùng báo cáo như sau:

Kết quả thu thập hồ sơ của UBND thị trấn Phùng: Theo bản đồ năm 1985 sổ mục kê thị trấn Phùng năm 1990: Thửa số 467, bản đồ số 01 diện tích 384 m2 đứng tên ông Tạ Đình Tôn cùng bà Trương Thị Đĩnh.

Theo GCN QSD đất cấp số 47/GCN/RĐ bà Trương Thị Đĩnh là chủ sử dụng thửa đất số 298B tờ bản đồ 01, diện tích 240m2. Đất ở.

Theo bản đồ VLAP: Thửa số 25, tờ bản đồ 32, diện tích 357,3m2 địa chỉ phố Phùng Hưng,  Thị trấn Phùng.

UBND thị trấn Phùng khẳng định vị trí các số thửa đất như trên là cùng một vị trí lô đất, số thửa khác nhau do thay đổi bản đồ địa chính giữa các thời kỳ. Hiện nay Bản đồ cấp GCN QSD đất năm 1988 cho hộ bà Trương Thị Đĩnh bị thất lạc và không còn. Tích đất tăng lên do xây tường của khu viện ngô đến diện tích còn lại dùng thừa.

UBND thị trấn Phùng báo cáo đến văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Đan Phượng được biết thủ tục hành chính cho công dân”.

tm-img-alt

Sau khi giao cho gia đình ông Tôn bản chính báo cáo nêu trên của UBND thị trấn Phùng, anh Nghĩa tiếp tục yêu cầu gia đình ông cung cấp, bổ sung các giấy tờ còn thiếu để anh Nghĩa làm việc với văn phòng công chứng, UBND thị trấn Phùng để niêm yết công khai Hồ sơ xin khai nhận thừa kế của gia đình ông. Sau đó, anh Nghĩa đã thông báo cho anh Trương Xuân Hải (là cháu của ông Tạ Đình Tôn) là hồ sơ đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Phùng. Đồng thời, hẹn anh Hải thông báo cho các thành viên trong gia đình chuẩn bị ký hồ sơ khai nhận thừa kế.

Nhưng từ đó đến nay, anh Nguyễn văn Nghĩa cùng Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh Huyện Đan Phượng vẫn giữ hồ sơ của gia đình ông Tạ Đình Tôn và “bặt vô âm tín” trong việc giải quyết  hồ sơ đề nghị Trích lục sơ đồ thửa đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số 47GCN/RĐ, do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 14/09/1988.

Nhận thấy nhiều điểm bất thường trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh Đan Phượng, ông Tạ Đình Tôn và gia đình đã làm đơn kêu cứu tới Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Để xác minh làm rõ thông tin, Phóng viên Môi trường và đô thị Việt Nam đã liên hệ đặt lịch và làm việc trực tiếp với ông Trần Văn Chính (Giám đốc) và Ông Nguyễn Minh Tuân (Phó Giám đốc) Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Đan Phượng ngày 8/10/2021.

Qua buổi làm việc, ông Trần Văn Chính đã chia sẻ thông báo về việc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đã chính thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa – là cán bộ chi nhánh huyện Đan Phượng và là người trực tiếp liên quan đến hồ sơ của gia đình ông Tạ Đình Tôn đã chính thức nghỉ việc từ tháng 4 năm 2021, do là có nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan phượng.

 Ông Chính khẳng định rằng:

 “Việc này này, việc thằng (anh Nguyễn văn Nghĩa – PV) này này,  nó làm việc ở huyện đây lâu rồi. Con cháu ông anh bên Thành ủy thì ở đây làm. Sau khi về đây, anh em Phó giám đốc nói thằng này nó nhanh nhẹn nhưng tố chất nó cứ làm ăn tiêu pha lung tung ở đâu ý… Nó chỉ là cán bộ hợp đồng ở đây thôi, nhà nó ở đây, nó quan hệ các xã và người dân.Mà thằng này rất khéo nói, nhiều người tin tưởng mỗi hồ sơ nó cứ cầm vài triệu, vài triệu. Xong nó làm cũng không có kết quả gì, xong cứ lung tung, lung tung.

Kể cả trường hợp như vừa rồi (PV: Trường hợp gia đình ông Tạ Đình Tôn) anh cũng nói, anh cũng biết rồi!Huyện cũng biết rồi! Thì trường hợp đấy là trường hợp, người dân đến nộp cũng biết mặt nó. Thì nó cầm vào, xong nó cầm hồ sơ đi làm. Xong hồ sơ không làm được, cầm cấp Phó giám đốc để ký hồ sơ trích lục nhưng không đủ điều kiện làm được, thì có ra văn bản để trả cho người ta,  đến thông báo trả hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thế mà nó cầm cả thông báo, nó cũng trả đưa cho người ta, mà nó cũng không nói gì cơ.

Anh đang tìm lại công văn đấy để rõ ràng dứt điểm. Mà người dân, về dân sự,  người dân mà không có phiếu hẹn, mà có phiếu hẹn thì bên anh phải có trách nhiệm là mình phải tìm, mình giải quyết cho dân đến cuối cùng.”

tm-img-alt
Đại diện Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam làm việc với với Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng.

Còn ông Nguyễn Minh Tuân chia sẻ và nhận rõ những thiếu sót và trách nhiệm của mình  trong vai trò quản lí – lãnh đạo:

” Trước hết về phía sai là của bạn nghĩa, là cán bộ tại thời điểm, cán bộ Hợp đồng tại chi nhánh chúng em. Thứ hai, chúng em như này, chúng em cùng nhận trách nhiệm một phần bản thân là lãnh đạo, thì công tác kiểm tra, giám sát của mình nó cũng chưa được đầy đủ!

Qua việc này, trước hết là cũng mong được phối hợp với cả anh chị. Trước hết là để mình, cái việc mình làm chưa tròn với cả dân, với gia đình thì mình phải giải quyết cho gia đình đến nơi đến chốn.

Còn việc thứ hai: Bên cạnh đấy là như này, chi nhánh cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Là mình kiểm tra giám sát chưa được hợp lý.

Trách nhiệm chính vẫn là bạn nghĩa, bạn ý nhận hồ sơ đó nhưng bạn ý lại làm không đến nơi đến chốn. Rồi bạn ý đi,  bạn ý lại chưa bàn giao lại cho cơ quan. Thì về việc này chúng em sẽ nhận cái việc này, và lúc ý thì chúng em có đầy đủ hồ sơ ở đây. Thì bọn em sẽ nói với chị rõ hơn là từng đoạn, từng công đoạn, đừng trách nhiệm. Và mình sẽ cắt được từng lớp ra. từng cái trách nhiệm của tập thể, của cá nhân như thế nào.”

Qua chia sẻ của ông Trần Văn Chính- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan phượng và ông Nguyễn Minh Tuân – PGĐ cho thấy: nhiều kẽ hở trong công tác điều hành, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý,  quản lí hồ sơ  và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng. Điều này khiến hồ sơ của người dân bị giải quyết chậm muộn từ ngày 26/07/2019 đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đặc biệt nghiêm trọng hơn, hồ sơ, tài liệu của người dân có dấu hiệu bị chiếm đoạt và làm tiền tại bộ phận một cửa của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng.

Để làm rõ những bất thường trên, kính đề nghị cơ quan chức năng huyện Đan Phượng, Văn Phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ nội dung: Có hay không việc chiếm đoạt hồ sơ,  tài liệu và dấu hiệu “làm tiền” của cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội -chi nhánh huyện Đan Phượng?

Đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong công tác tiếp nhận,  giải quyết  trả kết quả xin cấp trích lục hồ sơ thửa đất số 298B, tờ bản đồ số 01, diện tích 240.0 m2, tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội do bà Trương Thị Đĩnh đúng chủ sở hữu  (là vợ ông Tạ Đình Tôn nay đã mất).

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về tiến trình diễn biến sự việc của cơ quan chức năng, trong quá trình xử lý thông tin phản hồi báo chí từ các cấp chính quyền huyện Đan Phượng và Thành phố Hà Nội !

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích
Để lại một bình luận