Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trong tháng 3

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND tổ chức nghiên cứu giải trình, tiếp thu, góp ý hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) trên địa bàn thành phố năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trong tháng 3
Sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, thành phố sẽ ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Kế hoạch nhằm nghiên cứu giải trình, tiếp thu, góp ý đầy đủ và chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV, Báo cáo của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về việc tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); ý kiến góp ý của tổ chức, công dân vào dự thảo Luật theo tiến độ xây dựng Luật của Quốc hội.

Tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và lập danh mục văn bản ban hành quy định chi tiết thi hành Luật đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua.

Bảo đảm xác định nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan. Đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa UBND Thành phố Hà Nội với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh trong Vùng Thủ đô trong tổ chức các hoạt động giải trình, tiếp thu, góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024 sau khi Quốc hội thông qua.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2024; báo cáo hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ bảy theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, thành phố sẽ ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô; tổ chức hội nghị tổ chức quán triệt Luật Thủ đô, tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật, rà soát văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô, kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích