Ủy ban Dân tộc thành lập Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp và đồng bào DTTS, miền núi

Theo Quyết định số 672/QĐ-UBDT, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vùng DTTS và miền núi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ủy ban Dân tộc thành lập Tổ công tác gồm 11 thành viên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm Tổ trưởng; Vụ Kế hoạch – Tài chính là đơn vị Thường trực giúp việc Tổ công tác.

Tổ công tác đặc biệt thành lập nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vùng DTTS và miền núi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: T.H

Tổ công tác có nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân; trao đổi, đề xuất kịp thời với các Bộ, ngành, địa phương hoặc báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và người dân vùng DTTS, miền núi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, rà soát hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân vùng DTTS, miền núi.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác sẽ tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân vùng DTTS, miền núi theo thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc; đề xuất phương án giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, Tổ công tác còn có nhiệm vụ vận động, quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào các DTTS có khó khăn mắc Covid-19.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký Quyết định số 567/QĐ-UBDT và Quyết định số 623/QĐ-UBDT phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho đồng bào DTTS thuộc hộ nghèo và học sinh Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19 và đang khẩn trương triển khai giải ngân, góp phần hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi vượt qua khó khăn, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bạn cũng có thể thích