Ukraine thông báo Dự thảo Lệnh quy định về nước quả, nước quả cô đặc, mật hoa quả

Dự thảo Lệnh quy định việc phê duyệt các yêu cầu về thuật ngữ, đặc tính chất lượng, đánh dấu, ghi nhãn đối với nước ép trái cây và một số sản phẩm thực phẩm tương tự nhằm đảm bảo thị trường vận hành thông suốt cũng như tạo điều kiện thông tin cho người tiêu dùng về đặc điểm của các sản phẩm này. sản phẩm, đặc biệt là bằng phương tiện dán nhãn của chúng.

Dự thảo Lệnh cũng quy định rằng nước ép trái cây và một số sản phẩm thực phẩm tương tự đáp ứng các yêu cầu có hiệu lực trước khi Lệnh này có hiệu lực, nhưng không đáp ứng các quy định của Yêu cầu đối với nước ép trái cây và một số sản phẩm thực phẩm tương tự được phê duyệt bởi Đạo luật này. Lệnh, có thể được lưu hành trong ba năm kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực. Những sản phẩm thực phẩm như vậy có thể được lưu hành cho đến ngày tiêu thụ cuối cùng hoặc hết thời hạn sử dụng tối thiểu.

Dự thảo Lệnh được phát triển để thực hiện luật pháp EU. Dự thảo Đơn hàng cũng được thông báo theo Hiệp định SPS.

 Nước ép hoa quả. Ảnh minh họa

Tài liệu tham khảo đề nghị nghiên cứu Luật pháp của Ukraine bao gồm: “Về các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với chất lượng và an toàn thực phẩm”, “Về thông tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm thực phẩm”, “Về kiểm soát của nhà nước đối với việc tuân thủ pháp luật về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phụ phẩm động vật, sức khỏe và phúc lợi động vật”; Chỉ thị của Hội đồng 2001/112/EC ngày 20 tháng 12 năm 2001 liên quan đến nước ép trái cây và một số sản phẩm tương tự dành cho con người.

Mục đích của thông báo nhằm Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; hài hòa.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/AUS/569, Bộ Nông Lâm ngư nghiệp Úc thông báo Dự thảo Phân tích rủi ro an toàn sinh học nhập khẩu cá tầm sống để nuôi trồng thủy sản (cá tầm BIRA) – Dự thảo báo cáo.

Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp của Chính phủ Úc đã công bố dự thảo báo cáo phân tích rủi ro nhập khẩu an toàn sinh học đối với cá tầm sống để nuôi trồng thủy sản (cá tầm BIRA) để lấy ý kiến. Dự thảo báo cáo BIRA đề xuất rằng các loài Acipenser và Huso được phép nhập khẩu vào Úc, miễn là chúng tuân thủ an toàn sinh học thích hợp.

Các biện pháp này bao gồm tìm nguồn cung ứng từ các đàn an toàn dịch bệnh, kiểm dịch trước và sau khi xuất khẩu, xử lý ký sinh trùng, khử trùng trứng và xét nghiệm các tác nhân gây bệnh. BIRA về cá tầm đánh giá các rủi ro về an toàn sinh học liên quan đến việc nhập khẩu cá tầm sống (các loài Acipenser và Huso) từ tất cả các quốc gia để nuôi trồng thủy sản. Bảng điều khiển bên Dự thảo báo cáo BIRA đề xuất rằng các loài Acipenser và Huso được phép nhập khẩu vào Úc, miễn là chúng tuân thủ an toàn sinh học thích hợp.

 An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích