Tuyên Quang: Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn vừa ký Quyết định số 460/QĐ-UBND, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Tuyên Quang: Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045
Một góc đô thị Tuyên Quang.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045 là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo đó, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 diện tích nhà ở tăng thêm 4.453.383m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 27,3m2 sàn/người. Trong đó, tại khu vực đô thị đạt 29m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26,6m2 sàn/người; phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 62%.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở tăng thêm 3.483.198m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 29m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 32m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 27,4m2 sàn/người; phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 12m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 80%. Định hướng đến năm 2045, không còn nhà ở đơn sơ, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 85%.

Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở trong giai đoạn 2022-2025 là 26.863 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 33.843 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ ngân sách, các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, từ ngân hàng chính sách xã hội… Để thực hiện chương trình này, nhu cầu đất ở để phát triển nhà ở tăng thêm giai đoạn 2022-2025 là 529ha; giai đoạn 2026-2030 là 457ha.

Để Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2030 đạt kết quả cao, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng cường công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở mới được ban hành. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phối hợp cùng các cấp chính quyền và các cơ quan có liên quan tích cực vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển nhà ở và đô thị.

Chủ động tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách của Nhà nước về nhà ở. Rà soát, đề xuất ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi riêng của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực tham gia phát triển nhà ở, hạ tầng đô thị trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, bất động sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát trong xây dựng và thực thi pháp luật về nhà ở.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở. Công khai hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, minh bạch các dự án nhà ở trên phương tiện đại chúng để tất cả các đối tượng có nhu cầu nắm bắt thông tin.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích