Từ tháng 12/2023, giảm lệ phí khi làm bằng lái xe, hộ chiếu online

Ngày 16/10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/12/2023.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) khi công dân nộp hồ sơ online được giảm xuống còn 115.000 đồng/lần (thay vì 135.000 đồng/lần như hiện nay).

Từ ngày 1/1/2026 trở đi, sẽ áp dụng mức thu lệ phí như cũ theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC.

Thông tư này cũng quy định giảm lệ phí cấp hộ chiếu khi nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% mức lệ phí hiện hành tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Theo đó, lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử): cấp mới là 180.000 đồng/lần cấp (hiện nay 200.000 đồng/lần cấp); cấp lại do bị hỏng/mất là 360.000 đồng/lần cấp (hiện nay 400.000 đồng/lần cấp); cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự là 90.000 đồng/lần cấp (hiện nay 100.000 đồng/lần cấp).

Thông tư mới cũng giảm mức thu, phí lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, phí xác thực thông tin công dân…

Cụ thể, trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến: Kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 148/2016/TT-BTC.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN) áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 38/2022/TT-BTC.

Mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư số 48/2022/TT-BTC.

Theo Người đưa tin

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích