Từ nỏ thần… đến tên lửa(*) đất đối không

Từ nỏ thần… đến tên lửa(*) đất đối không

MTĐT –  Thứ sáu, 26/11/2021 16:06 (GMT+7)

Cổ nhân xưa dạy nỏ thần//Lòng dân…công phá xa gần núi non…

tm-img-alt
Ảnh minh họa: ST

” Chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy”
                           (Tục ngữ)

Cổ nhân xưa dạy nỏ thần
Lòng dân…công phá xa gần núi non 
Chỉ sơn…sơn cháy thành than
Chỉ rừng…rừng cháy tan hoang ngàn lần

Hôm nay hậu duệ tiền nhân
Ngõ hầu phục dựng nỏ thần nhớ xưa
Uy linh giữ nước tôn thờ
Sáng danh nước Việt nên thơ bao đời

Hỏa công phối hợp thành rồi
Ra đời tên lửa thành lời tuyên xưng
Giặc kia…Một lũ bất lương
Cút ngay…Hỏa hoạn hết đường sống thôi

Nỏ kia…đã trải ngàn đời
Dặn nhau gìn giữ “cái nôi”…LẪY THẦN

                   HG/21/11/21
Giang Thanh Liêm
               
(*)Từ mô hình nỏ thần An Dương Vương của Vũ Đình Thanh đến tên lửa phòng không của VN

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích