Từ ngày 1/10, Hà Nội kiểm tra hoạt động của các trường phổ thông ngoài công lập

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động của các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, các trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023

Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện về tính pháp lý, các điều kiện dạy học và các hoạt động giáo dục thường xuyên của trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục về hợp tác, đầu tư nước ngoài và liên kết giáo dục nhằm nắm bắt, từ vấn, điều chỉnh, thúc đẩy sự phát triển các nhà trường.

Từ ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, các trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023. (Ảnh minh họa: BM)
Từ ngày 1/10, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, các trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023. (Ảnh minh họa: BM)

Về nội dung kiểm tra, đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo để trường hoạt động giáo dục sau khi được cấp phép; việc đảm bảo chương trình đã được phê duyệt; việc thực hiện chương trình quốc tế, khảo thí và kiểm định chất lượng theo chuẩn đã đăng ký; tỷ lệ tiếp nhận học sinh Việt Nam theo quy định.

Cùng với đó là quy trình quản lý chất lượng, công khai các hoạt động giáo dục; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; đảm bảo việc tuyển dụng đội ngũ giáo viên; việc giảng dạy chương trình tiếng Việt và chương trình Việt Nam.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện liên kết giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra điều kiện tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp (công tác quản lý, công tác dạy và học, việc công khai các thông tin liên quan để thực hiện chương trình giáo dục tích hợp trên trang điện tử của cơ sở giáo dục).

Đối với các trường phổ thông ngoài công lập, Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra các điều kiện đảm bảo để trường hoạt động giáo dục sau khi được cấp phép; việc thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; các điều kiện về tổ chức đội ngũ, nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động dạy và học của nhà trường.

Đối với các trường thực hiện dạy học bổ trợ, Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra các điều kiện về tổ chức đội ngũ, nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo cho hoạt động dạy và học bổ trợ của nhà trường; công văn phê duyệt chương trình của Sở GD&ĐT, Đề án liên kết có phê duyệt của Phòng GD&ĐT đối với cấp trung học cơ sở, kế hoạch dạy học bổ trợ của nhà trường; các quyết định liên quan đến quy trình lựa chọn đơn vị thực hiện hoạt động dạy học bổ trợ; công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo học chương trình bổ trợ của nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục trung học tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra. Các Phòng GD&ĐT cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên phối hợp kiểm tra các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, trường phổ thông thực hiện liên kết giáo dục, các trường phổ thông ngoài công lập và các trường thực hiện chương trình bổ trợ năm học 2022-2023 cung cấp Kế hoạch giáo dục của nhà trường; chuẩn bị báo cáo về các nội dung kiểm tra; chuẩn bị địa điểm, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ đoàn kiểm tra theo yêu cầu.

T.P

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích