Trung Quốc: Thông báo tiêu chuẩn an toàn thiết bị vui chơi bơm hơi

Tài liệu này quy định các yêu cầu an toàn, vật liệu, phương pháp thử, nhãn hiệu và hướng dẫn bảo trì sản phẩm, cách sử dụng và quản lý đối với thiết bị vui chơi bơm hơi. Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị vui chơi bơm hơi dành cho trẻ từ 3 đến 14 tuổi, thiết bị vui chơi bơm hơi trên cạn để sử dụng trên đường khô hoặc lội nước.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị vui chơi bơm hơi trên mặt nước, đồ chơi bơm hơi, tòa nhà bơm hơi, thuyền bơm hơi, bể bơi bơm hơi và các phương tiện bơm hơi dùng cho quảng cáo, triển lãm, biểu diễn nhào lộn, an toàn, cứu hộ, hàng không và vũ trụ. Mục đích của thông báo này nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1764 Cơ quan quản lý nhà nước về quản lý thị trường (Cơ quan quản lý tiêu chuẩn hóa của P.R.C.) thông báo Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, Yêu cầu kỹ thuật an toàn chung đối với ổ khóa, phần 2: Khóa chống trộm.

Tài liệu này quy định các thuật ngữ, định nghĩa, phân loại, mức độ và thành phần bảo mật, yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm đối với khóa chống trộm cơ học, yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm đối với khóa chống trộm điện tử, quy tắc kiểm tra, đánh dấu, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ của ổ khóa chống trộm.

Tài liệu này áp dụng cho khóa chống trộm cơ học trên cửa an ninh chống trộm, bao gồm loại ổ cắm, bên ngoài và mật khẩu cũng như khóa chống trộm điện tử nhận dạng, xử lý và kiểm soát lượng bằng điện tử việc thực hiện mở và đóng khóa… Mục đích của tài liệu thông tin này là ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích