Trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều. So với dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật đã bỏ 5 điều, hoàn thiện, chỉnh lý, sửa đổi 250 điều.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nghe thành viên Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo Luật…

Trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, kết luận nội dung về công tác chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định 4 nội dung.

Cụ thể gồm: Xem xét, thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xem xét, thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét, quyết định việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Kỳ họp bất thường lần thứ 5 sẽ khai mạc vào thứ Hai, ngày 15/1 và bế mạc vào sáng thứ Năm, ngày 18/1.

H.L

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích