Trao giải Cuộc thi Greentech – Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020

(TN&MT) – Sáng ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thuộc BộTN&MT đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Greentech – Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích