Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động cấp nước

Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động cấp nước

Tăng cường và phát triển các mối quan hệ hợp tác, ngày 17, 18/10/2023, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO) đã tổ chức Chương trình trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động cấp nước.

Hai bên đã thảo luận, trao đổi về nhiều vấn đề trong hoạt động của doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chất lượng nước và dịch vụ khách hàng; công tác nhân sự tiền lương trong quản trị doanh nghiệp, công tác đào tạo nhân sự…

tm-img-alt
Đại diện Bwaco chia sẻ về hệ thống vận hành tại nhà máy nước Hồ Đá Đen

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đắng chia sẻ: “Đây là dịp để SAWACO và BWACO thắt chặt sự giao hảo tốt đẹp, đồng thời là cơ hội để 2 bên cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Mong sự hợp tác giữa BWACO và SAWACO được nâng lên tầm cao mới, trong tương lai sẽ triển khai, phối hợp sâu hơn những công tác chuyên môn”.

Chương trình trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động cấp nước góp phần tăng cường và phát triển các mối quan hệ hợp tác của hai đơn nhằm phát triển và nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực quản lý cấp nước, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. 

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích