Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại

Ngày 22/7, trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ trong khuôn khổ World Cup Nữ 2023, được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York thu hút đông đảo người xem.

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ngày 22/7, trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Hình ảnh trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Hình ảnh trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ngày 22/7, trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Hình ảnh trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Trận đấu giữa Đội tuyển Nữ VN và Mỹ được phát ở Quảng trường Thời đại | Bóng đá | Vietnam+ (VietnamPlus)

Trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển Mỹ được Truyền hình Mỹ livestreams tại Quảng trường Thời đại New York đã thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Trần Thanh Tuấn/TTXVN)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích