TP.HCM : Lập quy hoạch phân khu khu đô thị mới Tây Bắc là chưa đủ cơ sở pháp lý

TP.HCM : Lập quy hoạch phân khu khu đô thị mới Tây Bắc là chưa đủ cơ sở pháp lý

Hạ Vân –  Thứ tư, 14/09/2022 10:30 (GMT+7)

Đồ án Quy hoạch chung TP.HCM chưa được phê duyệt nên không có cơ sở, căn cứ pháp lý xác định các yêu cầu đối với việc lập quy hoạch phân khu đô thị thuộc TP.HCM nói chung và KĐT mới Tây Bắc nói riêng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc lập Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu đô thị (KĐT) mới Tây Bắc, TP.HCM tại văn bản số 2504/VPCP-CN ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ, trong đó: “giao Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất đảm bảo tính khả thi, đúng quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định”.

Sau đó,, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quá trình giải quyết các kiến nghị của UBND TP.HCM về việc lập Quy hoạch phân khu KĐT mới Tây Bắc đã được triển khai từ cuối năm 2021, đến nay Bộ Xây dựng đã nhận được ý kiến của UBND TP.HCM tại văn bản số 2769/UBND-ĐT ngày 09/8/2022.

UBND TP.HCM tiếp tục đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Quy hoạch phân khu KĐT mới Tây Bắc TP.HCM, trong đó có việc tăng quy mô dân số KĐT Tây Bắc lên 600.000 người; giảm quy mô diện tích của KĐT mới còn khoảng 4.410ha; giảm quy mô khu đào tạo đại học của KĐT đại học tại KĐT Tây Bắc từ khoảng 300ha xuống còn khoảng 150ha nhưng vẫn giữ nguyên quy mô đào tạo, nhằm tạo thuận lợi trong quá trình kêu gọi đầu tư, tăng tính khả thi và hiệu quả sử dụng đất.

Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phân khu KĐT mới Tây Bắc, TP.HCM tại thời điểm hiện tại là chưa đủ cơ sở do nội dung khoản 4 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị quy định “Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch phân khu trong đô thị”.

Tuy nhiên, đồ án Quy hoạch chung TP.HCM đang trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể, chưa được phê duyệt, dẫn đến không có cơ sở, căn cứ pháp lý xác định các chỉ tiêu thay đổi so với Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 và các yêu cầu đối với việc lập quy hoạch phân KĐT thuộc TP.HCM.

Tại văn bản số 353/BXD-QHKT ngày 09/02/2022 của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu KĐT mới Tây Bắc của UBND TP.HCM, Bộ Xây dựng đã có ý kiến thống nhất với UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu phương án Quy hoạch phân khu KĐT Tây Bắc khi việc lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đang triển khai, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

Việc UBND TP.HCM nghiên cứu phương án quy hoạch phân khu KĐT Tây Bắc cần phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất tại Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố và nội dung của các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan.

Tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 25/5/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị cho địa phương thực hiện, phê duyệt. Giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá, đề xuất việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội để phù hợp với thực tiễn phát triển của Thành phố.

Trong thời gian chờ sửa đổi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội hoặc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, đối với từng trường hợp cụ thể, giao Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo kiến nghị của Thành phố, sau đó cập nhật vào quá trình lập, thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố.

Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phân khu KĐT mới Tây Bắc TP.HCM là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội cấp bách của Thành phố, tận dụng đối đa và nhanh chóng các nguồn lực, các cực phát triển tiềm năng.

Tuy nhiên, cách thức, trình tự thực hiện phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành về xây dựng, quy hoạch đô thị và pháp luật khác có liên quan.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định và phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Thủ tướng các nội dung vượt thẩm quyền./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More