TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Mới đây, Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Số 793/KH-SKHCN về tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho 30 lượt chuyên gia và 3500 lượt doanh nghiệp để nâng cao năng suất chất lượng về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, chuyền đổi số.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 50 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực; Hỗ trợ bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận và lĩnh vực cho 05 tổ chức thử nghiệm, phòng thử nghiệm của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Về nội dung, kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ cụ thể. Nhiệm vụ thứ nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, các đơn vị thực hiện tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. 

Nội dung khảo sát bao gồm khảo sát, đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp đầu cuối đối với việc áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho quá trình sản xuất; Khảo sát, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đối với việc áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng; Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, xây dựng danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ…

Nhiệm vụ thứ hai là huấn luyện nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Trong năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho 30 lượt chuyên gia và 3500 lượt doanh nghiệp về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, chuyển đổi số…

Nhiệm vụ thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Nội dung chính của nhiệm vụ là hỗ trợ 50 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thủ của ngành, lĩnh vực.

 TP.HCM phấn đấu hỗ trợ 50 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù. ảnh minh họa.

Nhiệm vụ thứ tư là tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hỗ trợ bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận và lĩnh vực cho 05 tổ chức thử nghiệm, phòng thử nghiệm của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Nhiệm vụ thứ năm, tuyên truyền về năng suất, chất lượng. Cụ thể, vết 04 tin, bài về năng suất chất lượng đăng tải trên các trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ; Thiết kế bài viết dạng Infographic (đồ họa, ảnh, bảng biểu) tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chương trình năng suất chất lượng dùng để đăng tải trên trang thông tin, mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ; Tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng trong khối sinh viên tại trường đại học.

Nhiệm vụ thứ sáu là đánh giá hiệu quả, theo đó, các đơn vị cần đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt năm 2023 đúng thời gian quy định. 

An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích