TP.HCM có tờ trình khẩn về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố theo nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM và nghị định số 158 của Chính phủ.

TP.HCM có tờ trình khẩn về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm
Quy mô dân số lớn dẫn đến nhu cầu về lương thực, thực phẩm tại TP.HCM cũng rất cao đã tạo ra một quy mô thị trường rộng lớn.

Việc thành lập cơ quan này được xem là bước tiếp nối của mô hình thí điểm và kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cũng nhằm tháo gỡ những khó khăn và phát huy tối đa hiệu quả đạt được sau 6 năm thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

Về quy trình thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, ngày 24/6 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, theo đó chấp thuận cho thành phố được thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đây là căn cứ để UBND trình Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Liên quan đến trình tự, thủ tục thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sau khi có ý kiến chấp thuận của của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc chính quyền thành phố.

Sau khi Sở An toàn thực phẩm được thành lập, trong vòng 30 ngày làm việc, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM có trách nhiệm bàn giao công việc, nhân sự liên quan trên cơ sở chuyển bộ phận thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM theo nguyên tắc nguyên trạng.

Hồng Ngọc

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích