Tôn vinh Nhà bảo tồn đầu tiên của Việt Nam nhận Giải thưởng “Nobel xanh”

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo về vai trò của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học cũng như trao bằng khen cho người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng Goldman năm 2021.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích