Tọa đàm nghiên cứu, phân tích tiềm năng và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp VLXD Việt Nam theo đặc thù từng địa phương trên cả nước

(Xây dựng) – Nhằm làm rõ hơn tiềm năng và các nguồn lực theo đặc thù của từng địa phương để phát triển ngành VLXD Việt Nam theo đặc thù từng địa phương trên cả nước đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm phát huy lợi thế và hạn chế những mặt bất lợi ảnh hưởng đến quá trình phát triển của ngành VLXD, vào 10h45 ngày 22/12/2020 tại Phòng họp Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tiềm năng và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp VLXD Việt Nam theo đặc thù từng địa phương trên cả nước”.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích