Tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách đạt 20.196 tỷ đồng, lọt TOP 18 tỉnh tự cân đối thu chi

Tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách đạt 20.196 tỷ đồng, lọt TOP 18 tỉnh tự cân đối thu chi

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, kết thúc năm tài chính 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 20.196 tỷ đồng, vượt 196 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao

Mặc dù năm 2023 tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, tuy nhiên tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn Thái Nguyên vẫn giành được những kết quả tích cực, thu ngân sách đạt 20.196 tỷ đồng, vượt 196 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

tm-img-alt
Một góc Thành phố Thái Nguyên.

Cụ thể, Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, thu nội địa tỉnh đạt trên 17.585 tỷ đồng, bằng 87% tổng thu ngân sách trên địa bàn; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.539 tỷ đồng, bằng 12,5%. Các sắc thuế có số thu cao so với kế hoạch là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 105,3% kế hoạch; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 116,5% kế hoạch; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 100,4% kế hoạch năm; thu tiền cho thuê đất đạt 216,5% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với việc duy trì đà tăng trưởng dương của tỉnh (5,01%) trong năm 2023, kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; đồng thời, có ý nghĩa quan trọng giúp tỉnh có điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, theo từng quý gắn với giải pháp cụ thể; phát huy nội lực của nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực nội tại của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích