Tỉnh Bắc Ninh đứng thứ tư cả nước về chỉ số bảo vệ môi trường

Tỉnh Bắc Ninh đứng thứ tư cả nước về chỉ số bảo vệ môi trường

Đạt 65,29 điểm, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ Tư cả nước trong thực hiện Bộ chỉ số này sau thành phố Đà Nẵng (73,33 điểm) và 2 tỉnh: Bắc Kạn (70,29 điểm), Lạng Sơn (65,62 điểm).

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PEPI 2022).

Bắc Ninh đứng thứ tư cả nước về chỉ số bảo vệ môi trường 2022
Phát triển KCN gắn với tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường là định hướng được tỉnh Bắc Ninh ưu tiên thực hiện.

Đạt 65,29 điểm, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ Tư cả nước trong thực hiện Bộ chỉ số này sau thành phố Đà Nẵng (73,33 điểm) và 2 tỉnh: Bắc Kạn (70,29 điểm), Lạng Sơn (65,62 điểm). 5 tỉnh có tổng điểm thấp nhất là: Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Bạc Liêu. Tỉnh Bắc Ninh cũng đứng đầu trong vùng Đồng bằng sông Hồng và các địa phướng phát triển mạnh về công nghiệp (thường có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao hơn).

Bộ chỉ số PEPI của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các địa phương. Đồng thời, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Bộ chỉ số PEPI được cấu trúc thành hai nhóm: Nhóm 1 là nội dung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được thực hiện thông qua đánh giá kết quả thực hiện 22 chỉ số thành phần. Nhóm 2 là nội dung đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, gồm 8 tiêu chí/vấn đề về chất lượng môi trường liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Căn cứ kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường , Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích