Tỉnh Bắc Ninh: Bàn giao hệ thống lọc nước tại trường TH Đông Tiến

Tỉnh Bắc Ninh: Bàn giao hệ thống lọc nước tại trường TH Đông Tiến

Mới đây, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Synopex Việt Nam khánh thành, bàn giao Hệ thống lọc nước uống trực tiếp cho trường Tiểu học Đông Tiến (Yên Phong).

tm-img-alt
Đại diện Tỉnh Đoàn, Công ty Cổ phần Synopex Việt Nam trao hệ thống nước uống trực tiếp cho Trường Tiểu học Đông Tiến (Yên Phong).

Chương trình trao tặng hệ thống lọc nước cho các trường học do Tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Synopex Việt Nam thực hiện là một chương trình ý nghĩa thiết thực, góp phần mang lại nguồn nước sạch, bảo đảm cho học sinh và giáo viên các nhà trường được thụ hưởng. Theo chương trình phối hợp, Công ty Cổ phần Synopex sẽ trao tặng 6 hệ thống lọc nước tại 6 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, thời gian trao tặng hoàn thành trước ngày 31-12-2023; Trường Tiểu học Đông Tiến là trường đầu tiên được triển khai trao tặng trong dịp này.

Hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp góp phần mang lại nguồn nước sạch, bảo đảm cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Đông Tiến (Yên Phong).

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó có nội dung tổ chức các hoạt động về nước sạch, vệ sinh môi trường.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích