Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý – cải thiện hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp

Một hệ thống quản lý là cách thức mà một tổ chức quản lý các bộ phận có liên quan lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của mình nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các mục tiêu này có thể liên quan đến một số chủ đề khác nhau, bao gồm chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, hiệu quả hoạt động, hiệu suất môi trường, sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc,…

Mức độ phức tạp của hệ thống sẽ phụ thuộc vào từng bối cảnh cụ thể của tổ chức. Đối với một số tổ chức, đặc biệt là những tổ chức nhỏ hơn, điều đó có thể chỉ đơn giản là có sự lãnh đạo mạnh mẽ từ chủ doanh nghiệp, đưa ra định nghĩa rõ ràng về những gì được mong đợi từ từng nhân viên và cách họ đóng góp cho các mục tiêu chung của tổ chức mà không cần phải có nhiều tài liệu. Ví dụ, các doanh nghiệp phức tạp hơn hoạt động trong các lĩnh vực được quản lý chặt chẽ, có thể cần nhiều tài liệu và biện pháp kiểm soát để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.

Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO (MSS) giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất của mình thông qua chỉ định các bước có thể lặp lại mà các tổ chức thực hiện một cách có ý thức để đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời tạo ra một nền văn hóa tổ chức tham gia vào một chu kỳ tự đánh giá, điều chỉnh, cải tiến liên tục các hoạt động và quy trình thông qua nâng cao nhận thức của nhân viên cũng như sự lãnh đạo và cam kết của ban quản lý.

Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý có thể kể đến như: ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng; ISO/TR 4450:2020- Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng ISO 19443:2018; ISO/FDIS 7101 – Quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe – Hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe – Yêu cầu; ISO/AWI 8345-1- Ứng dụng quản lý tri thức vào quản lý chất thải phóng xạ; ISO/AWI 10012 – Hệ thống quản lý đo lường – Yêu cầu đối với quá trình đo lường và thiết bị đo lường; ISO/DIS 20121 – Hệ thống quản lý tính bền vững của sự kiện – Các yêu cầu có hướng dẫn sử dụng; ISO22163 – Ứng dụng đường sắt – Hệ thống quản lý chất lượng đường sắt — ​​ISO 9001:2015 và các yêu cầu cụ thể để áp dụng trong lĩnh vực đường sắt….

Những lợi ích của một hệ thống quản lý hiệu quả đối với một tổ chức bao gồm: Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và cải thiện hiệu quả tài chính; Cải thiện quản lý rủi ro, bảo vệ con người và môi trường; Nâng cao khả năng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm nhất quán và cải tiến, từ đó tăng giá trị cho khách hàng và tất cả các bên liên quan khác. MSS là kết quả của sự đồng thuận giữa các chuyên gia quốc tế có chuyên môn về quản lý toàn cầu, chiến lược lãnh đạo cũng như các quy trình và thông lệ hiệu quả. Các tiêu chuẩn MSS có thể được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ.

 Hà My

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích