Thừa Thiên – Huế: Toàn tỉnh có 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) – Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đến nay toàn tỉnh có 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thừa Thiên – Huế: Toàn tỉnh có 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng được đầu tư khang trang.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 toàn tỉnh bắt đầu triển khai chương trình, lúc đó mới đạt bình quân 8,5 tiêu chí/xã, điều kiện kinh tế – xã hội vùng nông thôn gặp khó khăn. Sau hơn 12 năm triển khai đến nay, toàn tỉnh có 67/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 71,3%. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 17,44 tiêu chí/xã. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, có thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ khi thực hiện chương trình, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hệ thống kết cấu hạ tầng vùng nông thôn được hoàn thiện, nâng cấp, hình thành nhiều tuyến đường xanh – sạch – sáng – đẹp; trường học, thiết chế văn hóa, hệ thống thủy lợi, nước sạch… được đầu tư đồng bộ.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn, giàu bản sắc văn hóa Huế, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tập trung xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Rà soát xây dựng các tiêu chí thiếu hụt của các xã đạt chuẩn nông thôn mới so với bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025, hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, các điều kiện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Huế và huyện Phong Điền trình Trung ương thẩm định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích