Thừa Thiên – Huế: Thị xã Hương Thủy được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) – Ngày 23/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định công nhận thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

thua thien hue thi xa huong thuy duoc cong nhan hoan thanh xay dung nong thon moi
Thị xã Hương Thủy hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay thị xã Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, với đạt tỉ lệ 100%. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên – Huế được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đều được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh tăng từ 12,6 triệu đồng/năm, đến năm 2020 lên 35,5 triệu đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2010 và bình quân tăng 11,5%/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của tỉnh giảm từ 14,9% năm 2010, còn tỷ lệ 4,85% vào năm 2020, giảm 10,05%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,82%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 87%, nước hợp vệ sinh đạt 99%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nông thôn đạt trên 65%…

Hạ tầng nông thôn đã được đầu tư khá cơ bản, diện mạo có bước khởi sắc; tổng nguồn lực huy động trong 10 năm cho chương trình đạt hơn 14.093 tỷ đồng, trong đó có nguồn lực đáng kể từ người dân và doanh nghiệp trong tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên – Huế không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, cùng với nhiều địa phương cả nước đã góp phần đạt mục tiêu chung của chương trình do Chính phủ đề ra giai đoạn 2010-2020.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy, giai đoạn 2021-2025, thị xã tiếp tục đưa xã Thủy Thanh và Thủy Phù đạt nông thôn mới kiểu mẫu để phát triển thành phường. Các xã Thủy Tân, Dương Hòa và Phú Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… Tiếp tục chỉ đạo các các đơn vị tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích