Thừa Thiên – Huế: Tăng cường quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành công văn nhằm tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, TP. Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư, khiếu nại tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đồng bộ, chặt chẽ, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

187301831_774440103217663_5449450304129127885_n.jpg

Lãnh đạo Thừa Thiên – Huế kiểm tra các dự án lớn

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát và nắm tình hình có liên quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các công trình, dự án; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm mục đích trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống; tăng cường trách nhiệm của chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất…

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More