Thừa Thiên – Huế: Phát triển công nghệ thông tin gắn với văn hóa, di sản và giao thông

(Xây dựng) – Ngày 1/12, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công ty TNHH SMC Huế và Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Đô thị Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “Huế – Công nghệ thông tin – Thúc đẩy phát triển bền vững”.

Thừa Thiên – Huế: Phát triển công nghệ thông tin gắn với văn hóa, di sản và giao thông
Toàn cảnh Diễn đàn quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “Huế – Công nghệ thông tin – Thúc đẩy phát triển bền vững”.

Diễn đàn nhằm giới thiệu về các định hướng phát triển công nghệ thông tin gắn với văn hóa, di sản, môi trường và giao thông nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, phát huy vai trò của công nghệ thông tin trên nền tảng bảo tồn, thúc đẩy phát triển bền vững giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại chương trình, diễn đàn đã được nghe về những tiềm năng, thế mạnh của Thừa Thiên – Huế trong định hướng phát triển tỉnh nhà theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó chú trọng các nội dung như: Dữ liệu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế; phát triển kinh tế xanh và bền vững gắn với chuyển đổi số tại tỉnh Thừa Thiên – Huế; ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải; dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên – Huế với giao thông thông minh…

Thừa Thiên – Huế: Phát triển công nghệ thông tin gắn với văn hóa, di sản và giao thông
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Tổ chức GBIKE đã tiến hành Lễ ký kết chuyển giao phương tiện di chuyển thông minh để thí điểm giao thông xanh trong khu vực Hoàng cung Huế.

Tham dự Diễn đàn quốc tế Huế 2023, các chuyên gia nước ngoài cũng tham vấn cho tỉnh nhiều giải pháp mang tính chiến lược. Cụ thể như: Xanh hóa ngành Giao thông vận tải cho tương lai net-zero (GGGI Việt Nam); Định danh di sản số: Phát triển bền vững Di sản Cố đô và bản sắc Văn hóa Huế (Phygital Labs); Phương án phát triển nguồn năng lượng sinh học nhằm trung hòa carbon tại tỉnh Thừa Thiên – Huế (ATR)…

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh: Diễn đàn quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “Huế – Công nghệ thông tin – Thúc đẩy phát triển bền vững” dịp để các ngành, lĩnh vực có cơ hội lắng nghe các chuyên gia, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ thông tin chia sẻ các giải pháp, các bài học kinh nghiệm thực tiễn để ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Cũng tại chương trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Tổ chức GBIKE đã tiến hành Lễ ký kết chuyển giao phương tiện di chuyển thông minh để thí điểm giao thông xanh trong khu vực Hoàng cung Huế.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích