Thừa Thiên – Huế: Cần gần 54.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở đến năm 2030

(Xây dựng) – Dự báo đến năm 2030, chương trình phát triển nhà ở tại tỉnh Thừa Thiên – Huế bình quân đạt 27m2 sàn/người. Nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 3.671,31ha, diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 6.493.353 m2 sàn và tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 53.943 tỷ đồng.

Thừa Thiên - Huế: Cần gần 54.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở đến năm 2030
Chương trình phát triển nhà ở tại Thừa Thiên – Huế còn thấp, dự báo đến năm 2030, tăng thêm khoảng 6.493.353m2 sàn.

Dự báo phát triển nhà ở đến năm 2030

HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030. Cụ thể, chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, với diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 27m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 29m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 25m2 sàn/người. Diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 5.043.643m2 sàn. Chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030, với diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 6.493.353m2 sàn. Chất lượng nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 99%, trong đó đô thị đạt 100% và tại nông thôn đạt 98%.

Nhu cầu về nhà ở, dự báo đến năm 2025, nhà ở xã hội phát triển thêm khoảng 381.877m2 sàn, nhà ở công vụ phát triển thêm khoảng 2.925m2 sàn, nhà ở tái định cư phát triển thêm khoảng 120.540m2 sàn, nhà ở thương mại phát triển thêm khoảng 2.625.866m2 sàn, còn lại khoảng 1.912.436m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Dự báo đến năm 2030, nhà ở xã hội phát triển thêm khoảng 476.042m2 sàn, nhà ở công vụ phát triển thêm khoảng 1.015m2 sàn, nhà ở tái định cư phát triển thêm khoảng 130.104m2 sàn, nhà ở thương mại phát triển thêm khoảng 3.745.325m2 sàn, còn lại khoảng 2.140.867m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Nhu cầu về quỹ đất, dự báo đến năm 2025, nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 2.802,04ha. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 212,16ha, quỹ đất phát triển nhà ở công vụ khoảng 1,63ha, quỹ đất phát triển nhà ở tái định cư khoảng 66,97ha, quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 1.458,81ha và còn lại khoảng 1.062,47ha phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 3.671,31ha. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 328,36ha, quỹ đất phát triển nhà ở công vụ khoảng 0,56ha, quỹ đất phát triển nhà ở tái định cư khoảng 72,28ha, quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 2.080,74ha và còn lại khoảng 1.189,37ha phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Nhu cầu về vốn, dự báo đến năm 2025, có tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh khoảng 41.705,43 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 2.675,48 tỷ đồng, nhà ở công vụ khoảng 20,49 tỷ đồng, nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 966,15 tỷ đồng, nhà ở thương mại khoảng 22.714,75 tỷ đồng và còn lại khoảng 15.328,56 tỷ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Dự báo đến năm 2030 có tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh khoảng 53.943,12 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 3.335,21 tỷ đồng, nhà ở công vụ khoảng 7,11 tỷ đồng, nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 1.042,81 tỷ đồng, nhà ở thương mại khoảng 32.398,51 tỷ đồng và còn lại khoảng 17.159,49 tỷ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Tập trung phủ kín quy hoạch chi tiết

Phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt nhằm đáp ứng phát triển các dự án đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án phát triển nhà xã hội, nhà công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư…

Quá trình lập quy hoạch đô thị, thực hiện điều chỉnh, quy hoạch lại, tái thiết các khu dân cư hiện hữu theo hướng giảm mật độ tập trung dân cư kết hợp mô hình nhà ở cao tầng hiện đại, đảm bảo đồng bộ hạ tầng, hoặc có kế hoạch cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư hiện hữu.

Tập trung phủ kín quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn mới; thường xuyên rà soát các quy hoạch được phê duyệt nhưng thời gian thực hiện kéo dài, thiếu khả thi để điều chỉnh hoặc xóa bỏ. Nâng cao năng lực của chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thông qua bổ sung quy định về các điều kiện cần đáp ứng của nhà đầu tư bảo đảm chủ đầu tư phải có đủ chức năng, năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà ở, ưu tiên chủ đầu tư có phương án được đánh giá cao về giải pháp quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiến độ thực hiện dự án, đưa công trình vào sử dụng, giải pháp quản lý vận hành.

Tăng cường hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo đó chủ yếu thực hiện thông qua phương thức đấu giá, đấu thầu cho các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư. Tăng cường giám sát, áp dụng các chế tài để đảm bảo chủ đầu tư thực hiện đúng những cam kết, nghĩa vụ, nội dung được phê duyệt trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tăng cường thực hiện quản lý sau đầu tư xây dựng nhà ở, ban hành các quy chế để quản lý cũng như quy định về việc bàn giao, tiếp nhận, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án phát triển nhà ở.

Tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, trong đó có hoạt động giao dịch kinh doanh nhà ở; góp phần quản lý thông tin giao dịch bất động sản, tăng tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dân khi kinh doanh bất động sản thông qua các sàn giao dịch bất động sản theo hướng khuyến khích việc giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn để công khai, minh bạch; các nhà ở, bất động sản có sẵn, đã được cấp Giấy chứng nhận không bắt buộc thực hiện giao dịch qua sàn.

Kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản, trong đó có hoạt động môi giới kinh doanh nhà ở của các tổ chức, cá nhân theo hướng: Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản; các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản đăng ký, tham gia hoạt động để có tổ chức quản lý (hoạt động theo doanh nghiệp, văn phòng, hội… Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và nhà ở; hoàn thiện việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo tính công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả của các hoạt động kiểm tra, xử lý, ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh nhà ở và bất động sản.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích