Thừa Thiên – Huế: Bổ sung 3 khu vực mỏ khoáng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác

(Xây dựng) – Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thống nhất bổ sung 3 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thừa Thiên – Huế: Bổ sung 3 khu vực mỏ khoáng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác
Phát sinh nguồn khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường với trữ lượng khoảng 35 triệu m3.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh bổ sung thêm loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường vào 3 khu vực đã quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp.

Cụ thể, khu vực núi Cảnh Dương (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) tổng diện tích 55,8ha. Khu vực núi Mỏ Diều 1 (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) tổng diện tích 22ha. Khu vực núi Mỏ Diều 2 (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) tổng diện tích 60,5ha.

Ở khu vực trên, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cấp 2 giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp với diện tích 9,5ha, phê duyệt trữ lượng 3 báo cáo kết quả thăm dò với diện tích 58,28ha và cấp 1 giấy phép thăm dò khoáng sản. Tuy nhiên, quá trình thăm dò khai thác khoáng sản phát sinh nguồn khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đây với trữ lượng khoảng 35 triệu m3.

Tờ trình của UBND tỉnh, bổ sung loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường được phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác tại các khu vực mỏ đất nói trên nhằm thu hồi tối đa khoáng sản, kết hợp tạo mặt bằng sau khi kết thúc khai thác và cải tạo phục hồi môi trường của các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh cho rằng: Việc UBND tỉnh đề nghị bổ sung loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đối với khu vực trên là phù hợp thực tiễn, góp phần quản lý, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo có hiệu quả.

Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh thống nhất nội dung do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác nghiêm túc thực hiện việc hoàn thổ sau khi khai thác đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích