Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, Bí thư tỉnh Bình Định đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương, trên cơ sở Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có giải pháp cụ thể, thiết thực để cụ thể hoá quy hoạch cho từng ngành, địa phương; phải xác định việc thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trọng tâm để đạt được các kết quả, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu ra trong quy hoạch. Có như vậy, Bình Đinh mới thực sự cất cánh.

TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 2 là phải đưa Bình Định trở thành điểm đến đầu tư thực sự hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Muốn đạt được điều này, phải làm tốt việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ, quyết liệt môi trường đầu tư, phải đảm bảo các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương phải suy nghĩ, tìm giải pháp hữu hiệu khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, từng vùng, từng địa phương, đặc biệt là phải định hình rõ sự phát triển, bước đi cụ thể trong thời gian tới. Bên cạnh phát triển kinh tế, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực xã hội, dành nguồn lực đầu tư cho y tế, giáo dục, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

“Điều quan trọng, có yếu tố quyết định vẫn là con người. Các cấp, các ngành của tỉnh phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, tìm ra cái mới để phát triển. Mỗi việc làm đều phải nghĩ đến nhân dân, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Nếu như chúng ta quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, quyết liệt trong công việc, dám dấn thân vào những khó khăn thách thức để giải quyết, chắc chắn tỉnh Bình Định sẽ đạt được những thành quả tốt hơn nữa trong thời gian đến”, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng, nhấn mạnh.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại…

Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay vào ngày 23/12 tới đây tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích