Thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội trong dự án thương mại

(Xây dựng) – Theo Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội trong dự án thương mại
Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (ảnh minh họa: Internet).

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát (sau đây viết tắt là Công ty) kiến nghị hỗ trợ thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội trong dự án thương mại dành 20% bố trí nhà ở xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật về nhà ở (khoản 2 Điều 16, khoản 1 và 4 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP) quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai để thực hiện việc dành đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi Dự án Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, phường Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở nêu trên.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích quỹ đất 20% trong phạm vi dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để giao cho tổ chức khác thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì phải thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở (Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 và Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Theo nội dung Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 dự án Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có nêu:

Bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội và tái định cư cho địa phương để bố trí tái định cư và phát triển nhà ở xã hội. Sau khi đầu tư xây dựng xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát sẽ bàn giao lại cho địa phương để bố trí tái định cư và phát triển nhà ở xã hội theo quy định hiện hành. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và thực trạng phương hướng của dự án, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích