Thông tin về việc gia đình Bí thư Huyện ủy Long Thành mua đất dự án

Ngày 12/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã có thông cáo chính thức về việc gia đình Bí thư Huyện ủy Long Thành đã mua đất dự án khu dân cư Phú Hữu, dù dự án này đã có thông báo thu hồi đất.

thong tin ve viec gia dinh bi thu huyen uy long thanh mua dat du an
Cuộc họp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 12/9 (Nguồn: vov.vn )

Thời gian gần đây (từ tháng 8/2022 đến ngày 13/9/2022), dư luận trong và ngoài tỉnh Đồng Nai xôn xao về việc việc gia đình của Bí thư Huyện ủy Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã mua gom rất nhiều đất thuộc dự án khu dân cư Phú Hữu, mặc dù dự án này đã có thông báo thu hồi đất.

Liên quan đến trường hợp của gia đình Bí thư Huyện ủy Long Thành đã mua đất dự án khu dân cư Phú Hữu, sau khi có cuộc họp với các cơ quan chức năng, ngày 12/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã có thông cáo báo chí chính thức về vụ việc này.

Về khu dân cư Phú Hữu

Dự án Khu dân cư Phú Hữu, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-Bộ Xây dựng lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 700/QĐ.CT.UBT, ngày 02/02/2005, diện tích khoảng 199ha đất.

Sau khi có chủ trương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần gia hạn Quyết định số 700/QĐ.CT.UBT, ngày 02/02/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngày 21/5/2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 3871/TB-UBND thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Phú Hữu.

Theo thông báo thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thực hiện việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ khu đất, lập dự án đầu tư; phối hợp với Hội đồng bồi thường của dự án và Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất, lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sau khi có thông báo thu hồi đất tổng thể, Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) chưa ban hành quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, dự án khu dân cư Phú Hữu phải thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định. Do đó, Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã thực hiện lại các thủ tục để xin phép lập dự án đầu tư khu dân cư Phú Hữu theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và ngày 23/11/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4213/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh Land làm chủ đầu tư.

Sau đó, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ đề nghị không tiếp tục tham gia đầu tư dự án khu dân cư Phú Hữu, ngày 29/10/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh Land.

Ngày 8/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND thông qua các danh mục dự án thu hồi đất tiếp tục thực hiện trong năm 2022, trong đó có khu dân cư Phú Hữu với diện tích 201,45ha đất.

Từ năm 2005 đến nay (26/8/2022), các thửa đất thuộc khu vực quy hoạch dự án khu dân cư Phú Hữu theo các quyết định chủ trương đầu tư nêu trên mới chỉ có Thông báo số 3871/TB-UBND, ngày 21/5/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thông báo tổng thể về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Phú Hữu (Thông báo trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) và cũng chưa có quyết định thu hồi đất nào đối với từng cá nhân sử dụng đất nằm trong dự án khu dân cư Phú Hữu theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Về việc gia đình Bí thư Huyện ủy Long Thành mua đất dự án

Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2016 đến ngày 22/2/2017, ông Dương Minh Dũng (hiện là Bí thư Huyện ủy Long Thành) và bà Huỳnh Kim Yến (vợ ông Dũng) có đăng ký biến động quyền sử dụng đất 4 thửa/4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 10.512m2.

Trong giai đoạn từ ngày 19/5/2010 đến ngày 20/11/2020, bà Huỳnh Kim Yến có đăng ký biến động quyền sử dụng đất 26 thửa/26 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 82.253m2; trong đó có 17 thửa (17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) diện tích 54.412m2 nằm trong ranh giới quy hoạch khu dân cư Phú Hữu.

thong tin ve viec gia dinh bi thu huyen uy long thanh mua dat du an
Thông cáo báo chí xung quanh thông tin việc gia đình Bí thư Huyện ủy Long Thành mua đất dự án đã có thông báo thu hồi. (Nguồn: thanhnien.vn)

Như vậy, từ năm 2010 đến năm 2020, ông Dương Minh Dũng và bà Huỳnh Kim Yến có đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với 30 thửa đất có tổng diện tích 92.765m2 thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Trong đó có 17 thửa với diện tích 54.412m2 nằm trong ranh giới quy hoạch khu dân cư Phú Hữu, phần còn lại là 38.353m2 không nằm trong ranh giới quy hoạch khu dân cư Phú Hữu.

Từ năm 2005 đến nay (26/8/2022), các thửa đất thuộc khu vực quy hoạch dự án khu dân cư Phú Hữu, theo các quyết định chủ trương đầu tư nêu trên mới chỉ có Thông báo số 3871/TB-UBND, ngày 21/5/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thông báo tổng thể về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Phú Hữu (Thông báo trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) và cũng chưa có quyết định thu hồi đất nào đối với từng cá nhân sử dụng đất nằm trong dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Do đó, khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chỉnh lý biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mọi công dân, trong đó có bà Huỳnh Kim Yến đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với 17 thửa với diện tích 54.412m2 nằm trong ranh giới quy hoạch khu dân cư Phú Hữu là đảm bảo quy định của pháp luật, Thông cáo báo chí của Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết./.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More