Thông tin về 7 khu đất lớn được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá năm 2024

(Xây dựng) – Theo kế hoạch, năm 2024, Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến đấu giá 14 khu đất. Tuy nhiên, qua rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự kiến chỉ có 7 khu đủ điều kiện thực hiện đấu giá trong năm 2024, trong đó có 6 khu của năm 2023 chuyển qua.

Thông tin về 7 khu đất lớn được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá năm 2024
Khu đất Mũi Nghinh Phong (thành phố Vũng Tàu) dự kiến triển khai đấu giá trong năm 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đối với 6 khu đất đấu giá theo kế hoạch năm 2023, sau khi rà soát các điều kiện, việc triển khai các công việc còn lại để tổ chức đấu giá đến nay không kịp thực hiện trong năm 2023 (các thủ tục về phê duyệt các thủ tục chậm, công tác xác định giá khởi điểm có vướng mắc).

Vì vậy, Sở có các văn bản đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đấu giá năm 2023 chuyển sang quý II/2024. Còn đối với 14 khu đất công thuộc dự kiến đấu giá năm 2024, đến nay UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá đối với 3/14 khu đất; phê duyệt quyết định đấu giá đối với một khu đất và đang xem xét phê duyệt 2 khu đất.

Qua rà soát 14 khu đất dự kiến đấu giá năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy chỉ có một khu đất không vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối… đảm bảo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án ngay sau khi trúng đấu giá.

Như vậy, trong tổng số 20 khu đất (tính cả 6 khu đất theo kế hoạch đấu giá năm 2023) đến nay mới có 7 khu đất bảo đảm điều kiện về hạ tầng, quy hoạch, đất đai, còn lại chưa đủ điều kiện cần phải xử lý.

Đó là các khu: Chợ du lịch cũ, Mũi Nghinh Phong, khu đất tại phường 11 thu hồi của Công ty TNHH Sáng kiến ý tưởng quốc tế Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu), kho hải sản Long Hải, khu đất thu hồi của Tổng Công ty mía đường II, Công ty Cổ phần Thành Chí (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) và khu đất 1,7 ha tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh chỉ đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2024 đối với 7 khu đất đã đủ điều kiện pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối, đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở đề nghị UBND tỉnh cho phép xác định giá khởi điểm đấu giá đối với các khu đất không đủ cơ sở dữ liệu để áp dụng phương pháp so sánh và phương pháp thặng dư.

Trường hợp vẫn phải triển khai xác định giá khởi điểm đấu giá đối với các khu đất không đủ cơ sở dữ liệu để áp dụng phương pháp so sánh tại thời điểm hiện nay, Sở đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể tỷ lệ điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Trường hợp đề xuất trên vẫn không được chấp thuận, UBND tỉnh thay đổi hình thức sử dụng đất từ “thuê đất trả tiền một lần” đã được phê duyệt, thành “thuê đất trả tiền hằng năm” nhằm thực hiện việc xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích