Thổ Nhĩ Kỳ thông báo dự thảo quy định về phụ gia thực phẩm

Nội dung quy định đối với danh mục phụ gia thực phẩm đã được phê duyệt (xem Phụ lục II và III); Điều kiện sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực phẩm, bao gồm cả phụ gia thực phẩm và enzym thực phẩm được nêu trong quy định về enzym thực phẩm (OG: 24.2.2017 – 29989) và hương liệu thực phẩm được nêu trong quy định về hương liệu và một số thành phần thực phẩm có đặc tính tạo hương vị nhằm mục đích sử dụng trong hoặc trên thực phẩm (OG: 29.12.2011-28157 ấn phẩm số 3); Các quy tắc liên quan đến việc ghi nhãn phụ gia thực phẩm.

Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn cho con người.

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, Israel thông báo dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn đối với sản phẩm cà chua. Theo đó, Israel thông báo dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn SI 730 – Sản phẩm cà chua bảo quản (Mã thông báo: G/TBT/N/ ISR/1261). Dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 13-1981 (được thông qua vào năm 1981 và sửa đổi vào các năm 2007, 2013 và 2017), với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và dự thảo tiêu chuẩn sửa đổi mới như sau: Bổ sung tham chiếu đến Tiêu chuẩn chung Codex cho nước ép trái cây và mật hoa (CODEX STAN 247-2005); Thay thế tham chiếu Tiêu chuẩn bắt buộc của Israel SI 52 về nước trái cây và trái cây cô đặc;

Bổ sung vào phần 3.2.2 liên quan đến kích thước hoặc độ nguyên vẹn, lưu ý liên quan đến việc tính toán trọng lượng sản phẩm sau khi lọc; Bổ sung vào phần 3.2.3 xử lý các khuyết tật và phần thừa, làm rõ liên quan đến khả năng chấp nhận khuyết tật; Thay đổi tham chiếu quy chuẩn để áp dụng Luật và Quy định của Israel; Các thay đổi trong phần 7.1.4 liên quan đến khối lượng ráo nước tối thiểu, yêu cầu về khối lượng sản phẩm sau khi ráo nước. Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More