Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên

Cụ thể, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động, nắm chắc tình hình để đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.

Công đoàn Giáo dục các cấp chủ động phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho CBGVNV; tiếp tục đề xuất cơ chế đặc thù đối với nhà giáo; tích cực tổ chức cho CBGVNV tham gia góp ý xây dựng Luật Công đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia quản lý, xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới và phát triển đơn vị; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ; điều chỉnh, sửa đổi quy định, quy chế nội bộ theo hướng phúc lợi cao hơn cho người lao động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại, thương lượng, đảm bảo việc đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu với CBGVNV; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho CBGVNV và chất lượng của Ban Thanh tra nhân dân.

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên
Nhiều hoạt động chăm lo đời sống CBGVNV sẽ được triển khai trong năm học 2022-2023. Ảnh minh hoạ.

Cùng đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ chủ động tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, ký hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với các đơn vị ngoài công lập; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể có chất lượng; kiểm tra, giám sát, có giải pháp xử lý kịp thời những hành vi vi phạm quyền lợi, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của CBGVNV.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng sẽ phối hợp chăm lo thiết thực đời sống cho CBGVNV, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; hỗ trợ nâng cao năng lực cho CBGVNV; quan tâm CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro, dịch bệnh; tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, chăm lo sức khỏe cho CBGVNV; hỗ trợ CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; làm tốt công tác vệ sinh, an toàn lao động, an ninh trường học, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi ưu đãi cho đoàn viên đã ký kết và tìm kiếm, huy động mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV; rà soát các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ công đoàn, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết, tránh để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Đặc biệt, năm học 2022-2023, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nhà giáo”, hỗ trợ nâng cao năng lực cho CBGVNV; triển khai đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ giải tỏa căng thẳng tâm lý cho giáo viên mầm non, phổ thông”; phối hợp tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” và thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; phối hợp triển khai chương trình “Điều ước cho em”…

T.P

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More