Thiết bị phụ tùng cơ điện (EMG) bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Theo đó, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện bị phạt 92,5 triệu đồng theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện không công bố đối với thông tin phải công bố thông tin đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, nghị quyết HĐQT số 104/2022/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ, Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thiết bị phụ tùng cơ điện (EMG) bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty này còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện còn bị phạt 65 triệu đồng theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vVì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 chưa trình bày đầy đủ nội dung về các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết HĐQT: Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Nghị quyết HĐQT số 104/2022/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ, Nghị quyết HĐQT số 141/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 chưa trình bày đầy đủ nội dung về Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện là 157,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ Điện có tiền thân là Xí nghiệp Thiết bị Phụ tùng Cơ khí Nông nghiệp và Công cụ Nông nghiệp khu vực 1, được thành lập vào năm 1983 trên cơ sở chia tách từ Công ty Thiết bị Phụ tùng Cơ khí và Công cụ Nông nghiệp. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ vật tư, thiết bị, phụ tùng cơ điện xây dựng nông nghiệp, thủy lợi và công nghệ… Doanh nghiệp có mã số thuế là 0100103584 do Cục Thuế Thành phố Hà Nội quản lý.

An Nguyên

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích