Thi vẽ tranh về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Tất cả các họa sĩ chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế đều có thể tham gia cuộc thi.

Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi. Thể loại tham dự Cuộc thi bao gồm tranh vẽ được sáng tác bằng phương pháp truyền thống và tranh vẽ được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ…

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh… liên quan những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng; nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình và ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/9/2022 đến ngày 30/10/2022. Đối với các tác phẩm của các tác giả ở xa, thời gian được căn cứ theo dấu bưu điện. Từ ngày 1/11/2022 đến ngày 15/12/2022, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm, tổng kết và trao giải Cuộc thi, đồng thời tổ chức trưng bày nhằm giới thiệu các tác phẩm đạt giải.

Cuộc thi cũng nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, có tính cổ động cao, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Phương Bùi

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích