Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại một số tỉnh, thành phố

(Xây dựng) – Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Theo đó, để thực hiện thanh tra đầy đủ nội dung, thời điểm thanh tra trong phạm vi cả nước, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện hướng dẫn để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại một số tỉnh, thành phố
Ảnh minh họa.

Cụ thể, phạm vi thanh tra gồm việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, trong đó tập trung vào quy hoạch và thực hiện đối với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Nội dung thanh tra là việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức về lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng; việc tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch. Thời kỳ thanh tra từ khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực, là từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2022.

Văn bản hướng dẫn thanh tra chuyên đề cũng cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra trực tiếp việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và các tỉnh thành như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Long An và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các tỉnh thành còn lại, thanh tra địa phương căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, khảo sát, nắm tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng phù hợp với thực tế tại địa phương. Kết thúc thanh tra báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra về Thanh tra Chính phủ theo đề án để tổng hợp kết quả thanh tra trên phạm vi toàn quốc.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đoàn thanh tra cần tập trung vào nội dung như bảo đảm sự phù hợp giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đảm bảo nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác…

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu nội dung thanh tra cần trọng tâm vào việc các đơn vị không công khai quy hoạch đã được phê duyệt; giấy phép xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết; chủ đầu tư không thực hiện theo giấy phép xây dựng, chậm nộp tiền sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch nhưng cơ quan nhà nước chậm tính tiền sử dụng đất; xây dựng không theo giấy phép được cấp hoặc thiết kế được phê duyệt…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích