Thành phố Thanh Hóa: Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các cụm công nghiệp

(Xây dựng) – Chính quyền thành phố Thanh Hóa vừa đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về quy hoạch xây dựng, đăng ký đất đai, giao đất, cho thuê đất, công tác bảo vệ môi trường… để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn tại, kéo dài tại các cụm công nghiệp.

Thành phố Thanh Hóa: Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các cụm công nghiệp
Thành phố Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các cụm công nghiệp.

Theo tìm hiểu, Thanh Hóa hiện có 4 cụm công nghiệp (CCN) gồm: Vức, Đông Lĩnh, Thiệu Dương, Đông Hưng đã được UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại, kéo dài về quy hoạch, quản lý đất đai và môi trường tại các CCN cũ.

Trong khu vực 4 CCN cũ hiện có 116 cơ sở đang sử dụng đất sản xuất kinh doanh, tập trung tại các phường Thiệu Dương, Đông Lĩnh, An Hưng và xã Đông Vinh. Trước thực trạng tồn tại các CCN cũ trên địa bàn, thành phố Thanh Hóa đã đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các vấn đề tồn tại kéo dài về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, tài chính.

Kết quả kiểm tra, rà soát giải quyết các tồn tại về quy hoạch, quản lý đất đai và môi trường tại 4 CCN cũ cho thấy, trong tổng số 116 cơ sở sản xuất kinh doanh, mới chỉ có 29 cơ sở được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; 87 cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nhưng đã sử dụng đất để sản xuất kinh doanh, trong đó có rất nhiều cơ sở không có hồ sơ về đất đai.

Theo đó, tại CCN Thiệu Dương có 5 tổ chức doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 81.830,6m2. CCN Đông Lĩnh có 6 doanh nghiệp đang sử dụng đất, trong đó có 5 doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với diện tích 28.900m2; có 1 doanh nghiệp sử dụng đất có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ các hộ dân, trong đó có một phần diện tích mộ chưa được giải phóng mặt bằng, không có hồ sơ thuê đất.

Khu vực núi Vức, có 19 cơ sở đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; 86 cơ sở không có hồ sơ về đất đai, trong đó có 3 hộ gia đình có nguồn gốc do UBND xã Đông Vinh trước đây cho thuê trái thẩm quyền, còn lại các cơ sở đang sử dụng đất có nguồn gốc tự san lấp, cho thuê lại trái thẩm quyền, một số trường hợp mua đi bán lại không có giấy tờ. Hầu hết, các cơ sở sử dụng đất không có ranh giới, mốc giới, tường rào cố định mà chỉ sử dụng vật liệu tạm thời để phân định ranh giới như đá khối, cọc, cột điện…; nhà xưởng của các cơ sở sản xuất đá cũng mang tính tạm thời như dựng cột và lợp mái tôn để đặt máy móc và che nắng, che mưa cho công nhân trong quá trình sản xuất.

Về lĩnh vực môi trường, các cơ sở được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã có các hồ sơ môi trường. Các đơn vị đã lắp đặt công trình, thiết bị lưu trữ, xử lý chất thải, nước thải. Tuy nhiên, tại CCN Vức cũ, hầu hết các công trình đã xuống cấp, không bảo đảm hiệu quả xử lý. Đối với các cơ sở còn lại không có hồ sơ về môi trường, hầu hết các cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng đều chưa có hệ thống thoát nước mưa, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Về quy hoạch xây dựng, tồn tại chính tại các CCN cũ này đó là hạ tầng kỹ thuật tại các CCN hầu hết chưa được đầu tư xây dựng (mới chỉ có CCN Thiệu Dương được đầu tư một phần), nhưng các cơ sở sản xuất đã tự đầu tư hạ tầng để sản xuất kinh doanh dẫn đến phá vỡ quy hoạch, không bảo đảm các quy định về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

Thực tế, việc giải quyết, khắc phục những tồn tại, bất cập tại các CCN cũ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là “bài toán” khó, gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. UBND thành phố Thanh Hóa đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về quy hoạch xây dựng, đăng ký đất đai, giao đất, cho thuê đất, công tác bảo vệ môi trường… để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tồn tại, kéo dài tại các CCN cũ.

Tính đến cuối năm 2023, các phòng, ban, đơn vị chức năng của UBND thành phố Thanh Hóa đã thực hiện xong việc trích đo hiện trạng sử dụng đất, hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ đăng ký đất đai, xác định nguồn gốc đất đối với từng cơ sở và chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa kiểm tra, thực hiện việc đăng ký đối với các hộ, chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích