Thành phố Tây Ninh: Năm 2023 vốn phát triển, chỉnh trang đô thị đạt hơn 82%

(Xây dựng) – Thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), có lợi thế vượt trội để phát triển về kinh tế, thu hút đầu tư so với các huyện khác trong tỉnh, thành phố đã xây dựng cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong các công tác quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, quản lý đô thị…

Thành phố Tây Ninh: Năm 2023 vốn phát triển, chỉnh trang đô thị đạt hơn 82%
Đường Cách mạng Tháng Tám, được coi là tuyến đường huyết mạch của thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã và đang thực hiện 104 dự án, trong đó có 17 dự án chuyển tiếp và 87 dự án mới với tổng vốn đầu tư công được tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện trong năm 2023 là 414.280 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2023, thành phố Tây Ninh đã giải ngân 341.911 tỷ đồng, đạt hơn 82%, ước giá trị giải ngân năm 2023 là 406.745 tỷ đồng, đạt hơn 98%.

Cụ thể, giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt hơn 89%; vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu đạt gần 85%; vốn hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới đạt hơn 74%; vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt hơn 89%; vốn phát triển thành phố, chỉnh trang đô thị đạt hơn 82%. Đồng thời giải ngân vốn hỗ trợ Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an các xã trên địa bàn đạt hơn 95%, hiện đã hoàn thành 2 dự án.

Giải ngân vốn ngân sách Thành phố đạt gần 80% thực hiện 71 dự án, trong đó có 33 dự án hoàn thành. Công tác phân khai vốn được triển khai kịp thời, đạt 100%.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích