Thành phố Tam Điệp (Ninh Bình): Tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế – xã hội

(Xây dựng) – Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng nặng nề do suy thoái kinh tế toàn cầu song trong năm 2023, hàng loạt các chỉ số kinh tế – xã hội (KT – XH) của TP. Tam Điệp đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thành phố Tam Điệp (Ninh Bình): Tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội
Một góc TP Tam Điệp năng động và phát triển.

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, KT – XH của thành phố đã đạt những kết quả quan trọng, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá.

Theo thống kê mới nhất, doanh thu công nghiệp trong nửa năm 2023 ước đạt 4.846 tỷ đồng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: Thép các loại 113 nghìn tấn tăng 3,9%; gạch đỏ 36,2 triệu viên tăng 7,0%; quần áo 1.157 nghìn cái tăng 6,6%…. Doanh thu vận tải đường bộ ước đạt 288,6 tỷ đồng tăng 11,1% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 82.689 nghìn tấn/km và khối lượng hành khách luân chuyển đạt 40.333 nghìn người/km. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.232,1 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Tam Điệp đến năm 2045, thành phố đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị; kiểm tra trật tự đô thị, nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng trái phép; tích cực chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, TP. Tam Điệp tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tích cực triển khai thực hiện Đề án tổng thể đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Bình. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; rà soát các công trình, dự án làm cơ sở thực hiện phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đai của TP. Tam Điệp đến năm 2030 và 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Ngoài những kết quả tích cực đạt được thì trong năm vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển KT – XH của toàn thành phố như: Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đã và đang gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường ở một số phường, xã còn hạn chế, chưa chặt chẽ; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trên địa bàn còn chậm so với tiến độ đề ra; nguồn thu ngân sách trên địa bàn chưa thật sự ổn định, phụ thuộc nhiều vào công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất.

Ông Trịnh Xuân Hồng – Chánh văn phòng UBND TP. Tam Điệp cho biết: Tiếp nối những kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2023 thành phố sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ-TU ngày 18/01/2023 của Thành ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển KT – XH năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường và khai thác mỏ trên địa bàn thành phố. Hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp đến năm 2045.

Ngoài ra, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thành và đưa một số dự án, hạng mục vào sử dụng, góp phần nâng cao tăng trưởng. Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai các dự án khởi công mới. Tập trung nguồn lực, triển khai thi công dứt điểm, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, nhất là các dự án giao thông quan trọng, chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT – XH.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích