Thành phố Hồ Chí Minh: Nghĩa tình người nhập cư

(Xây dựng) – Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn đông dân, cũng là thành phố có tỷ lệ người dân nhập cư cao nhất cả nước. Trước làn sóng đại dịch Covid-19 đổ bộ vào thành phố, cuộc sống của người dân nhập cư sẽ như thế nào, họ chọn ở lại cùng thành phố, hay sẽ rời đi nơi khác. Cho dù thế nào với họ đó cũng là quyết định đầy trăn trở và đầy khó khăn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích