Thành phố Hồ Chí Minh: Nền giáo dục được nâng cao sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29

(Xây dựng) – Theo ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, bức tranh giáo dục đào tạo của Thành phố có nhiều điểm sáng, nền giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nền giáo dục được nâng cao sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29
Ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 9/1, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 29) ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Đến tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành cùng đại diện các quận huyện và các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 29; từ đó đề ra các giải pháp, định hướng cho công tác giáo dục và đào tạo của thành phố trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 với chủ đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học”.

Đại diện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp tham luận “Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế”.

Đảng ủy Khối đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh trình bày “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, sinh viên khối đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh).

Thành phố Hồ Chí Minh: Nền giáo dục được nâng cao sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29
Đến tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành cùng đại diện các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, về nội dung tổng kết có nhiều mặt nổi bật cũng như có nhiều nội dung hạn chế, bất cập, tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương. Trong đó, nổi lên 9 kết quả trọng tâm và 7 hạn chế.

Ông Nên cũng đánh giá rất cao công tác chuẩn bị, cơ cấu nội dung, phát biểu và đặc biệt là các vấn đề trọng tâm mà các đơn vị đã phát biểu đóng góp tại Hội nghị. Ông Nên đề nghị các cơ quan tổ chức có trách nhiệm tiếp thu để kịp thời tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Để quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương đạt hiệu quả, ông Nên lưu ý, đối với những mặt đã làm được phải tiếp tục phát huy, đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Những bất cập, khó khăn, hạn chế, vướng mắc thì phải nỗ lực, khắc phục có hiệu quả tốt nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, sau khi Nghị quyết 29 ra đời, Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện; tính tới thời điểm này Thành uỷ, HĐND, ngành Giáo dục đã triển khai nhiều kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quyết định… có giá trị pháp lý nhằm cụ thể hoá thành thể chế, chính sách.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố đã đề ra nhiều quyết sách lớn, trong đó có 4 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố. Trong 4 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố thì giáo dục đào tạo chiếm một vị trí rất quan trọng, có những đề án lớn mang tính đột phá.

Cụ thể, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, lần thứ X đã quán triệt sâu sắc quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước một bước trong các chương trình phát triển kinh tế, xã hội”. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa phương sớm xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 với nhiều mục tiêu.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nền giáo dục được nâng cao sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29
Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên nhận định, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, kết quả tâm đắc nhất mà Thành phố đạt được là sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, xã hội, người dân về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo xu thế thời đại; gìn giữ cốt cách truyền thống hiếu học, thi tài, tôn sư trọng đạo của dân tộc mình.

Cũng theo ông Nên, điểm quan trọng bật nhất sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 đó là sự chuyển biến về chất của nền giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Theo như báo cáo tại Hội nghị, ông Nên cho rằng có thể hình dung được bức tranh có nhiều điểm sáng, cho thấy nền giáo dục đào tạo Thành phố ngày càng được nâng lên đó là: tích cực, sáng tạo mang tính đột phá thể hiện tầm nhìn, tư duy phát triển giáo dục đạo tào theo nhu cầu xã hội; hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục thông minh, giáo dục mở; chú trọng đầu tư cho giáo dục theo hướng phát triển mô hình nhà trường tiên tiến xem trọng phẩm chất, năng lực của người học; tôn trọng sự khách biệt nhằm đưa giáo dục đạo tạo của Thành phố tiệm cận với giáo dục hiện đại của khu vực và thế giới thông qua giáo dục thông minh, giáo dục ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn quốc tế; xây dựng thế hệ công dân toàn cầu; từng bước khắc phục có hiệu quả các bệnh thành tích, chạy theo bằng cấp…

Theo ông Nên, những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 đã góp phần nâng cao dân trí; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích