Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn ứng xử khi cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện cùng các doanh nghiệp liên quan nhằm hướng dẫn “ứng xử khi cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn ứng xử khi cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình
Cắt tỉa cây xanh đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong quá trình phát triển, mở rộng, chỉnh trang mạnh mẽ về đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng… Thực tiễn, quá trình xây dựng các công trình đã và sẽ tiếp tục tác động đến cảnh quan đô thị nói chung và cây xanh hiện hữu nói riêng. Vì vậy, việc ước định mức độ ảnh hưởng của công trình đến cây xanh trong và lân cận công trình để lựa chọn biện pháp ứng xử phù hợp, hài hòa với mục tiêu thực hiện ngay từ giai đoạn đầu là vô cùng cần thiết.

Do đó, Sở Xây dựng đã nghiên cứu, tham khảo các tài liệu chuyên ngành, có đối chiếu tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để soạn thảo, ban hành “hướng dẫn ứng xử khi cây xanh trong phạm vi ảnh hưởng của công trình” với các nội dung chính như: Tổng quan về hệ rễ cây xanh trong điều kiện đô thị, các phương pháp xác định vùng rễ cây xanh, các mức độ ảnh hưỏng đến cây xanh, đánh giá tình trạng cây xanh và các ứng xử, bảo vệ cây xanh khi thực hiện công trình. Bộ tài liệu này đã được Sở Xây dựng đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và ứng dụng trực tuyến SXD247 để thông tin rộng rãi đến người dân và các cơ quan, tổ chức biết, nghiên cứu thực hiện.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích