Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch bán gần 5000 nhà, đất công

(Xây dựng) – Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2024, trong đó có việc UBND thành phố có kế hoạch bán đấu giá gần 5000 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý.

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch bán gần 5000 nhà, đất công
UBND thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương bán gần 5000 nhà, đất công do Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý.

Theo đó, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được UBND thành phố Hồ Chí Minh giao quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn từ tháng 8/2022.

Tính đến nay, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tổng cộng 9.667 căn hộ và 1.192 nền đất tái định cư. So với tổng số nhà đất được giao, đơn vị này còn phải tiếp nhận 365 căn hộ và 709 nền đất.

Dù đã tiếp nhận và quản lý gần 11.000 nhà, đất công nhưng Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới bàn giao 1.307 căn hộ và 363 nền đất phục vụ tái định cư.

Trong quỹ nhà, đất giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, UBND thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch bán đấu giá 4.927 căn hộ và 40 nền đất.

Để phục vụ công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên toàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có ý kiến về quy trình xử lý đối với việc kiểm tra nội nghiệp bản vẽ.

Về công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, trong tháng 1/2024, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã tiếp nhận 18 hồ sơ bán nhà; đã xử lý 14 hồ sơ; đã bán 9 căn nhà; đang giải quyết 4 hồ sơ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích