Thành phố Hạ Long: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển bền vững Thành phố

Toàn cảnh Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển bền vững Thành phố Hạ Long

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hạ Long chủ trì hội thảo, cùng với sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục di sản văn hóa, Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch; Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam, ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng ninh cùng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các trường đại học ở trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh và thành phố Hạ Long.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hạ Long chủ trì hội thảo

Hạ Long là một trong những vùng đất hình thành lâu đời trên lãnh thổ Việt Nam, là một trong các nôi văn hóa của người Việt cổ với 3 nền văn hóa nổi tiếng nối tiếp nhau từ thời tiền – sơ sử, đó là Văn hóa Soi Nhụ, Văn hóa Cái Bèo, Văn hóa Hạ Long. Đặc biệt với Văn hóa Hạ Long còn là một trong bốn nền văn hóa biển có vị trí rất quan trọng trong nền cảnh văn hóa tiền sử Việt Nam. Như một lẽ tự nhiên, vùng đất Hạ Long được tiếp nhận linh khí của nơi đất trời giao hòa, nơi Rồng trên trời hạ xuống và hóa đá ngàn năm, sừng sững giữa vùng non nước linh thiêng biểu tượng kỳ vĩ của tạo hóa. Theo đó các trầm tích văn hóa được bồi tụ và thấm sâu vào đời sống qua hàng nghìn năm lịch sử tạo nên hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú về loại hình, giàu có về giá trị, đặc sắc về nội dung, hiện hữu sinh động qua những huyền tích, đền miếu, văn bia, nghi lễ, lễ hội, phong tục, tập quán của cộng đồng cư dân Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa; giữ vai trò là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Đồng thời, di sản văn hóa là nền tảng tinh thần, yếu tố nội sinh làm nên cốt cách, bản lĩnh của con người Việt Nam, là động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương.

Thành phố Hạ Long hiện có 96/638 di tích lịch sử – văn hóa của toàn tỉnh; trong đó có Di sản kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long; 6 di tích cấp quốc gia, 11 lễ hội độc đáo.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng di sản Văn hóa quốc gia phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đặc biệt nhấn mạnh: Thành phố Hạ Long là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ du lịch của tỉnh Quảng Ninh; có vị trí, vị thế và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và khu vực. Di sản văn hóa của thành phố chính là nguồn lực đặc biệt cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, đồng chí mong muốn thông qua hội thảo sẽ có nhiều hơn nữa những tư liệu, ý kiến quý báu của các học giả, các nhà nghiên cứu, diễn giả để nhận diện, đưa ra giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu đó phục vụ phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trên 50 tham luận tại hội thảo đã chỉ ra những tiềm năng, thế mạnh của thành phố Hạ Long về mặt di sản văn hóa, đề xuất các mô hình phát triển và giải pháp thích hợp để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa với tư cách là nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa phục vụ việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa mà địa phương có ưu thế.

Các đại biểu cũng đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại trong quá trình khơi dậy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh thời gian qua; phân tích nguyên nhân thành công và hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Bên cạnh nhận diện giá trị di sản của thành phố, việc xây dựng nguồn nhân lực cho nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản cũng là việc cần làm song song để phục vụ phát triển bền vững.

Hội thảo khoa học có ý nghĩa to lớn cho thấy sự quyết tâm của thành phố Hạ Long – thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh – về thực hiện đề cương văn hóa Việt Nam, xây dựng sức mạnh văn hóa con người Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung; tạo động lực cho sự phát triển nhanh của thành phố, hướng tới trở thành thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận, tham gia vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh trong tương lai gần.

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích