Thành phố Cần Thơ phấn đấu trở thành đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Công văn về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

thanh pho can tho phan dau tro thanh do thi hat nhan cua vung dong bang song cuu long
Thành phố Cần Thơ – Đô thị miền sông nước.

Theo Công văn, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, tham mưu UBND thành phố Cần Thơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Theo Nghị quyết HĐND thành phố Cần Thơ, mục tiêu Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2050, là: Đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao.

Đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển châu Á.

Phát triển không gian thành phố Cần Thơ theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, thích ứng và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái phát triển hài hòa với cảnh quan tự nhiên; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế và bản sắc vùng sông nước đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng và liên vùng; phát huy vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối quan trọng trong vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích