Thành phố Bắc Ninh dẫn đầu toàn tỉnh về cấp phép xây dựng

(Xây dựng) – Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 532 giấy phép xây dựng, trong đó thành phố Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu với việc cấp 215 giấy phép xây dựng.

Thành phố Bắc Ninh dẫn đầu toàn tỉnh về cấp phép xây dựng
Các đơn vị chuyên ngành thường xuyên chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.

Ngay từ đầu năm, ngành Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã chủ động hướng dẫn các quy định về phân công, phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí; quản lý chặt chẽ việc cấp Chứng chỉ hành nghề năng lực cá nhân và tổ chức; chủ động ban hành công bố giá vật liệu xây dựng liên sở hàng tháng để các cơ quan, chủ đầu tư và doanh nghiệp nắm bắt, đáp ứng kịp thời kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Công tác thẩm định được thực hiện hiệu quả, toàn tỉnh có 330 dự án được các cơ quan thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, các đơn vị chuyên ngành chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng. Kết quả, có 352 công trình, hạng mục công trình xây dựng được kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng; trong đó cấp huyện thực hiện 256 công trình, hạng mục công trình. Qua kiểm tra, ngành chức năng kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý dự án, giám sát thi công để nâng cao chất lượng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích