Thành phố Bắc Giang thông qua 4 nội dung quan trọng liên quan tới phát triển đô thị và quản lý kiến trúc

(Xây dựng) – Ngày 02/01, tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố Bắc Giang đã thông qua 4 nội dung quan trọng liên quan tới phát triển đô thị, phân loại đô thị, quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố.

Thành phố Bắc Giang thông qua 4 nội dung quan trọng liên quan tới phát triển đô thị và quản lý kiến trúc
Một góc thành phố Bắc Giang.

Tại kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND thành phố Bắc Giang đã biểu quyết nhất trí với Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị Bắc Giang đến năm 2045. Theo đó, về mục tiêu chung, phát triển đô thị Bắc Giang (bao gồm thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng) hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2025, hướng tới tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Bắc Giang. Mục tiêu của quy chế nhằm quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn bộ diện tích tự nhiên đô thị Bắc Giang; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị, trên địa bàn, góp phần bảo vệ và giữ gìn bản sắc kiến trúc đô thị đặc trưng của đô thị Bắc Giang.

Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc; là căn cứ để quản lý việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quản lý đầu tư xây dựng công trình và cấp giấy phép xây dựng; là cơ sở để xác định các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc cho các công trình thuộc khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thông qua Đề án phân loại đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại II và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc đô thị Bắc Giang, trong đó tổng hợp đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích