Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và cải tạo, xây dựng lại chung cư

(Xây dựng) – Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 02/QĐ-BXD thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và cải tạo, xây dựng lại chung cư
Thời gian tới sẽ có Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo đó, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gồm 30 thành viên do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng Ban. Tổ biên tập sẽ gồm 33 thành viên do ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động làm Tổ trưởng.

Quyết định nêu rõ, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích